Dagens Tarot Kort Onsdag 26 August 2020

Dagens Tarot Kort Onsdag 26 August 2020

Tårnet og to av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag kan det hende du synes det er litt vanskelig å kommunisere og bli hørt. Enten dette er med partneren din, familiemedlem, arbeidskolega eller en venn, det kan være vanskelig å forstå hverandre. Du føler deg kanskje veldig overemosjonell, og dette kan gjøre at handlinger og ord blir litt irrasjonelle. Dette skyldes ikke deg, eller at noen gjør eller har gjort noe galt. Det er bare slik at ting endrer seg. Synspunktene dine kan være forskjellige nå sammenlignet med hva de pleide å være, og du ser kanskje ting annerledes enn andre rundt deg. Denne endringen kan få noen til å forsvinne fra livet ditt eller til og med bli mindre vennlige mot deg. Selv om dette kan føles som en følelsesmessig negativ forandring og kanskje føler du deg ikke klar for
det ennå. Nye skal erstatte de gamle. Det er tid for det gamle å forlate og det nye kan dukke opp. Forsøk å ikke la frykten for å bli forlatt ta deg over , da det ikke er dette det handler om. Det trenger ikke å være skremmende eller illevarslende. Det er ganske enkelt en renselse av ting og mennesker som ikke lenger tjener et formål i livet ditt. Dette betyr ikke at du bør slutte å snakke med alle du kjenner. Det vil være mer en emosjonell renselse. Sakte vil kontaktene dine dø ut, og begge parter vil ha gått videre. Dette er en positiv overgang, så prøv å omfavne den. Husk at du ikke alltid trenger mennesker rundt deg for at du skal føle deg hel

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

Tower and Two of Cups

Today you might find it a bit hard to communicate and to be heard. Whether this is with your partner, family member, work college, or friend, it can be difficult to understand each other. You may be feeling very over-emotional, and this can make actions and words become a bit irrational. This is not due to you, or anyone doing or having done anything wrong. It is just that things are changing. Your views may be different now compared to what they used to be, and you might just see things differently than others around you. This change can make some people disappear from your life or even become less friendly towards you. Even though this can feel like an emotional negative change and maybe you don't feel ready for it yet. New ones will replace the old. It is the time for the old to leave and the new to emerge. Try not to let the fear of abandonment take over you, as that is not what this is. It doesn't have to be truly frightening or ominous. It is simply a cleansing of things and people that no longer serve a purpose in your life. This doesn't mean you should stop talking to everyone you know. It will be more of an emotional cleansing. Slowly your contacts will die out and both parties will have moved on. This is a positive transition so try to embrace it. Remember that you don't always need people around you to feel whole.

Legg igjen en kommentar