Dagens Tarot Kort Tirsdag 25 August 2020

Dagens Tarot Kort Tirsdag 25 August 2020

Styrken og to av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Kortene minner om at du har en indre styrke og en styrke i øyeblikk av usikkerhet og nød. Så bruk denne kraften til å hjelpe deg gjennom disse vanskelige tider. Du har potensial til å forbli rolig og sterk selv når livet ditt går gjennom en enorm kamp. Du er en medfølende person, og du har alltid tid til andre mennesker selv om det blir på din egen regning. Kanskje er det på tide å fokusere litt mer på deg selv og ikke alle rundt deg. Du er en fleksibel person, og dette kan hjelpe deg mye fremover, din fryktløshet betyr at du ikke skal ha noen problemer med å si hva du tenker, så ikke hold tilbake når noe må sies. Se på det på denne måten. Du har allerede ønsket å oppnå en bestemt oppgave, noe som betyr at du har gjort en idé om til en realistisk plan. En slik plan vil kreve oppfyllelse, og derfor må du gå videre fra å bare ha planen til å oppnå det du legger opp til.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

Strength and two of wands

The cards remind you that you have inner strength and fortitude during moments of uncertainty and distress. So use this power to help guide you through these difficult times. You have the potential to remain calm and strong even when your life is going through an immense struggle. You are a compassionate person, and you always have time for other people even if it's at your own expense. Maybe its time to focus a bit more on yourself and not everyone around you. You are a flexible person, and this can greatly aid you for the future, your fearlessness means that you should have no issues speaking your mind so don't hold back when something needs to be said. Look at it this way. You have already set out to achieve a particular task, which means you have turned an idea into a realistic plan. Such a plan will require fulfilment, and therefore you have to progress from just having the plan to achieving what you set out for.

Legg igjen en kommentar