Dagens Tarot Kort Mandag 10 August 2020

Dagens Tarot Kort Mandag 10 August 2020

Keiseren og tre av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Disse kortene antyder et øyeblikks hvile. Hvorvidt dette er et valg å trekke seg, eller om det er fra ren utmattelse, er ikke helt klart.
For å fortsette å jobbe i ditt daglige liv, må du ta deg tid til å ta en pust i bakken. Selv om du trenger å ta det med ro, må du ikke miste kontrollen over livet ditt og dagens situasjoner. Dette betyr ikke at du trenger å legge deg og glemme alt. Denne typen hvile er mer for tankene dine enn kroppen din. Du må slutte å overanalisere fortidens feil og situasjoner. Forstå at det ikke er noe du kan gjøre for å endre dem, alt du kan gjøre nå er å gjenvinne kontrollen din og fokusere på å endre nåtid og fremtid ett steg av gangen.
Innen I deg glimmere håpet, det ligger stille og venter på å avsløre seg etter at du er blitt helbredet på nytt. Du er sterkere enn tankene dine lar deg tro, så ikke gi etter for negativiteten som kan henge over deg. Ta deg tid til å pleie deg selv slik at du kan komme deg til livet igjen.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

The emperor and three of Swords

These cards suggest a moment of rest. Whether this is a choice to withdraw, or whether it is from pure exhaustion, it is not clear. To continue and re-emerge in your daily life, you must take the time now to take a breather. Even though you need to take it easy, you mustn't lose control over your life and your present situations. This doesn't mean you need to lay down and forget about everything. This type of rest is for your mind more than your body. You need to stop overanalysing past failures and situations. Understand there is nothing you can do to change them all you can do now is regain your control, and focus on changing your present and future one step at a time. Within you, glimmers hope, and it lies quietly, waiting to reveal itself after you are healed anew. You are stronger than your mind is letting you believe so don't give in to the negativity that might be hanging over you. Take the time to nurture yourself to re-enter life.

 

Legg igjen en kommentar