Dagens Tarot Kort Torsdag 16 Juli 2020

Dagens Tarot Kort Torsdag 16 Juli 2020

Skjebnehjulet og fem av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler alt om en indre konflikt. Det handler om hvorfor det er viktig å ikke gå tilbake til de dårlige vanene . Det kan være du tenker at det vil være lettere på den gamle måten, men det vil ikke være det .
Det kan være noen personlige kamper som du kanskje ikke vil ha å gjøre med akkurat nå. For eksempel, hvis en eks plutselig tar kontakt igjen, så behøver det ikke være at universet gir deg et tegn på at dere skal bli sammen igjen, det kan faktisk bety det motsatte.
Dette har vært en lang prosess med å rydde opp og rydde ut, så ikke bli kontraproduktiv og la det komme inn igjen. Fokuser på veien videre og det du føler du fortjener på slutten av dagen. Ikke alt universet gir deg behøver å være et positivt tegn, det kan også være en advarsel som "ikke gå dit". Du må lytte til intuisjonen din og sørge for at du holder deg tro mot din vei og deg selv.
Du trenger ikke å føle alt som en konflikt, da du på slutten av dagen vet hva som er bra for deg, og hva som ikke er det. Stort sett eller nesten alltid, hvis du har lagt igjen noe eller latt det gå, burde du ikke la det komme inn i livet ditt igjen. Gamle jobber bare for å ha en jobb? NEI, fokuser og tro at du kan komme deg videre. Du vet at du kan være lykkeligere hvis du bare har litt tro.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

Wheel of fortune and Five of Wands

Today is all about inner conflict. It's all about how it is important not to go back into bad habits just for the sake of thinking it will be easier that way, as it won't. There might be some personal struggles that you might not want to be dealing with right now. For example, if an ex suddenly makes contact again, it might not be the universe giving you a sign that you should get back together, it might be the complete opposite. This has been a long process of cleaning up and clearing out, so don't get counterproductive and let it all back in. Focus on your road ahead and what you feel you deserve at the end of the day. Not everything that happens is the universe giving you a positive sign, it can also be a warning like "don't go there". You need to listen to your intuition and make sure you are staying true to your path and to yourself. There is no need for you to feel conflicted, as at the end of the day you know what is good for you, and what is not. Mostly or nearly always, if you have left something behind or let it go, it shouldn't be coming back into your life. Old jobs just for the sake of having a job? NO, focus and believe you can move on. You know you can be happier if you just have some faith.

 

Legg igjen en kommentar