Dagens Tarot Kort Torsdag 9 Juli 2020

Keiseren og syv av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Det vil alltid være tider i livet ditt når folk vil prøve å utfordre deg på en negativ måte, skjønnheten er ikke å la det gå inn på deg. Ikke gå ned til deres nivå, bare vær sterk og tro mot deg selv og hva du tror på, og da kan ingen bryte deg ned.
Dette kan være en dag med store konflikter i de fleste områder av livet ditt, så prøv å ikke oppmuntre til noe. Kanskje føler du deg som om alle prøver å krangle med deg, eller at de alle er imot deg. Ikke glem at dette også er perspektivet ditt på ting og hvordan du føler det. Ikke prøv å se ting ut fra andres perspektiv, men i stedet for. Spør deg selv, er det noe poeng i at du er drivstoffet deres, eller er det best for deg å ta et skritt tilbake, og fjerne deg selv helt fra denne opposisjonen. Hvis du føler at en konfrontasjon vil hjelpe, gjør du det for all del, men hvis du tydelig kan se at det bare vil gjøre ting verre, er det best for deg å prøve å ignorere situasjonen, eller personen helt. Ikke start noe du ikke vil eller kan fullføre.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

The Emperor and seven of wands

There will always be times in your life when people will try to challenge you in a negative way, the beauty is not to let it get to you.  Don't stoop to their level, just stay strong and true to you and your beliefs, and then no one can break you. This can be a day with great conflicts in most areas of your life so try not to encourage any. Maybe you feel as if everyone is trying to argue with you, or that they are all against you. Don't forget this is also your perspective on things and how you are feeling, don't try and see things out from others perspective, but from an outside view instead. Ask yourself, is there any point in you fueling their fire, or is it best for you to take a step back, and remove yourself from this opposition altogether. If you feel a confrontation will help, then, by all means, do it, but if you can clearly see it will only make things worse then it's best for you to try and ignore the situation, or person altogether. Don't start something you don't want to finish.

 

Legg igjen en kommentar