Dagens Tarot Kort Søndag 7 Juni 2020

Tårnet og tre av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Dagens kort representerer en radikal endring i livet ditt, dette refererer mest til sikkerheten din og din økonomiske struktur, men det kan også referere til mennesker rundt deg. Dette er en endring som ikke kan unngås, men det betyr ikke å si at det må være skremmende. Forandring i seg selv er en normal del av livet som man må omfavne. Vær positiv, det er på tide at du erstatter de gamle grunnmurene fra fortiden med noe som er mer ekte for fremtiden din, fjern det som ikke lenger fungerer.

Det kan til og med være mennesker i livet ditt som du trenger å gi slipp på. Det kan være en venn fra barndommen eller en eks. som prøver å komme tilbake i livet ditt, uansett hva det er kan de ha en mer negativ effekt på livet ditt enn et positivt. Det er på tide å bruke intellektet og logikken din, stå opp for deg. Ikke la andre styre livet ditt, eller din økonomiske situasjon du er sjefen, ikke dem. Med mindre du klarer å gi slipp og bygge et nytt sterkere fundament, vil dette fortsette å gjenta.

Du vil fortsette å tiltrekke deg mennesker som bare bruker deg, eller vil ha noe fra deg. Spesielt når det gjelder din økonomiske situasjon, vil du kanskje aldri oppnå målene og drømmene du har satt for deg selv. Så nå er det på tide å være sannferdig for deg selv og gjøre de nødvendige endringene for en bedre og lysere fremtid. Stol på instinktene dine slik at de kan hjelpe deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨

The Tower and three of pentacles

Today's cards represent a radical change within your life, this is mostly referring to your security and your financial structure, but it can also refer to people around you. This is a change that can not be avoided, however that doesn't mean to say it has to be frightening. Change itself is a normal part of life that one has to embrace. Be positive, it is time for you to replace the old foundations of the past with something that is more genuine for your future, remove what no longer works. There might even be people in your life that you need to let go of. It may be a childhood friend or an ex trying to come back into your life, whoever it is they might have a more negative effect on your life than a positive one. Its time to use your intellect and logic, stand up for you. Don't let others control your life, or your financial situation you are the boss in this life, not them. Unless you manage to let go and build a new stronger foundation, then this will keep going on repeat. You will keep attracting people that only use you, or want something from you. Especially when it comes to your financial situation, you might never achieve the goals and dreams you have set for yourself. So time to be truthful to you and make the necessary changes for a better and brighter future. Trust in your instincts they can help you.

[time-restrict-repeat type="daily" ontime="21:00:00" offtime="06:00:00"] [sg_popup id=9349] [/time-restrict-repeat]

Legg igjen en kommentar