Skogmurmeldyr Spirit kort 31

Skogmurmeldyr Spirit Kort  31

Skogmurmeldyr Spirit Kort  31 - Skrevet av Jeanne

På tide å gi slipp.

Våren bringer mange velsignelser, og det som må dø vil alltid bli gjenfødt i en ny form som vil være riktig for deg.

Han kommer inn I natten for å fortelle deg at avslutninger fører til ny begynnelse og død er en del av livet, så han er her I natten for å fortelle deg at det er på tide å godta den naturlige avslutningen på noe som ikke lenger tjener deg. vi elsker å holde på det som er kjent, men det nye trenger plass for å komme inn, slik at vekst kan skje.

Har du vært nådeløs i dine anstrengelser for å gjenopplive noe som har gått sin gang og trenger å dø bort - en situasjon, et forhold, en tro eller en vane som tjente deg en gang, men som ikke lenger tjener deg ?

På tide å akseptere at fortid er fortid, så la deg føle tapet og sørg over det hvis du trenger det. enhver tristhet vil ikke vare evig eller overvelde deg.

Han kommer inn i natten for å minne deg om at livet krever endring og løsrivelse. Han ber deg ta farvel med det som en gang har tjent deg, og gjør deg klar for at noe fantastisk skal ta sin plass.

Må magien være med deg i natt klem jeanne

Legg igjen en kommentar