Dagens Tarot Kort Tirsdag 21 April 2020

Månen og ridder av beger - Skrevet av Tarot Søstrene

Dagens kort handler om å bringe klarhet og forståelse, og at du bør la intuisjonen din lede deg gjennom dette mørket. Du må være klar over situasjonene som skaper frykt og angst i tankene dine, enten det er nå eller i fremtiden. Det varsler deg om ikke å la indre forstyrrelser og selvbedrag ta det beste av deg. Disse dype minner og frykt må du slippes, og de negative energiene må frigjøres og gjøres om til noe konstruktivt og positivt. Når du blir stilt overfor viktige avgjørelser, må du lytte til hjertet ditt, uavhengig av om dette er et logisk valg eller ikke. Hjertet ditt vil lede deg gjennom dr ubehagelige følelser du måtte ha. La det emosjonelle jeget lede ditt fysiske jeg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt? Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget
✨ Visste du at vi også tilbyr personlige månedlig veiledning? Fra bare 299Kr. Vi bruker tarot, astrologi og numerologi innen taroten for å vise deg muligheter for din fremtid. Klikk her for å bestille nå ✨  

The Moon and knight of cups

Today's cards is all about bringing you clarity and understanding and that you should allow your intuition to guide you through this darkness. You need to be aware of the situations that are causing fear and anxiety in your mind, whether it is now or in the future. It alerts you not to allow inner disturbances and self-deception to take the best of you. These deep memories and fears must be let go, and the negative energies must be released and turned into something constructive and positive. When faced with important decisions, you need to listen to your heart, regardless of whether this is a logical choice or not. Your heart will guide you through any uneasy feeling you may have. Let your emotional self guide your physical self.
[time-restrict-repeat type="daily" ontime="23:00:00" offtime="07:00:00"] [sg_popup id=9349] [/time-restrict-repeat]

Legg igjen en kommentar