Dagens Tarot Kort Torsdag 16 April 2020

Ypperste prestinnen og fem av mynter. - Skrevet av Tarot Søstrene

Dagens kort antyder at det er på tide å trekke seg tilbake og reflektere over situasjonen, stole på de indre instinktene dine slik at de kan lede deg gjennom de vanskelige og den usikre tidene fremover. Det kan hende at ting rundt deg ikke er slik de ser ut til å være akkurat nå, og du kan føle at dette skjedde mye raskere enn du trodde, noe som gir deg følelsen av å ha blitt utelatt i kulden. Det er fremdeles muligheter der ute, du trenger bare å se dem, spesielt når det gjelder den økonomisk sikkerheten. Det er nå på tide for deg å lytte til intuisjonen din i stedet for å prioritere intellektet og det bevisste sinnet ditt akkurat nå. Fokuser på deg selv og søk svaret i deg selv

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

High priestess five of pentacles

Today's cards suggest that it is time to retreat and reflect upon the situation, trust your inner instincts to guide you through the difficult and uncertain times ahead. Things around you may not be what they appear to be right now, and you might feel like this happened a lot sooner than you thought, giving you the feeling of having been left out in the cold. There are still possibilities out there you just need to see them especially when it's to do with your financial security. It's now time for you to listen to your intuition rather than prioritizing your intellect and conscious mind right now. Focus on you and seek your answered within.