Dagens Tarot Kort Mandag 13 April 2020

Dagens Tarot Kort Mandag 13 April 2020

Sola og åtte av sverd - Skrevet av Tarot Søstrene

Kortene i dag representerer at universet er samlet og er enig med din vei ,slik at universet hjelper deg fremover til noe større. Det anbefales imidlertid at du unngår å ta en viktig beslutning på dette tidspunktet, siden du ikke har hlt klarhet over situasjonen ennå. Forsøk og bare nyt dagen, bli litt barnslig, le, dans, virkelig bevege kroppen din. Akkurat nå kan det hende du føler at tankene dine får deg til å føle at du er i et fengsel og at det ikke er noen vei ut. Den gode nyheten er at fordi disse følelsene er ting du har skapt selv, kan du også forlate dem. Det er ganske enkelt , ta av bindet for øynene og se utover det begrensede perspektivet du kanskje har skapt for deg selv. Dette kan gjøres på grunn av en rekke faktorer, tidligere erfaringer, frykt, tvil .... Se mulighetene og gjenkjenn at du har din egen indre kraft.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The sun and eight of swords

The cards today represents the universe coming together and agreeing with your path and aiding forward movement into something greater. However, is advisable for you to avoid making an important decision at this time since your judgment is likely clouded. Try and just enjoy the day be a little childish, laugh, dance, really move your body. Right now you might be feeling like your mind is making you feel like you are in a prison and that there is no way out. The good news is that because these feelings are things that you have created yourself, you can also leave them if you put your mind to it. It is simply the matter of taking off the blindfold and seeing beyond the limited perspective that you may have created for yourself. This can be done due to a number of factors, past experiences, fear, doubt.... See the possibilities and recognize that you have your own internal power.