Dagens Tarot Kort Fredag 10 April 2020

Dagens Tarot Kort Fredag 10 April 2020

Keiserinnen og ti av beger- Skrevet av Tarot Søstrene

Dagens kort representerer femininitet og familielivet. Forstå deg selv og andre og koble deg mer til den femenine siden din. Det er alltid vekst i livet selv når vi ikke ser det. Det er viktig at vi prøver å leve av en vibrasjon av kjærlighet. Ikke la frykten og usikkerheten overskygge hva du mener. Bruk kjærligheten du har og som du får fra familie og venner la det omgi deg og gi deg glede. Det er på tide å sette pris på de fineste tingene i livet, og med fokus på de små detaljene, da det er de som virkelig betyr noe på slutten av dagen. Prøv å være glad for å være i live og nyte dagen med menneskene som betyr mest for deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The empress and ten of cups

Today's cards represent femininity and family hood. Understand yourself and others and connecting more with your femenin side. There is always growth in life even when we dont see it. It's important that we try to live from a vibration of love. Don't let fear and uncertainties cloud your judgment. Use the love that you have and get from family and friends to surround and give you joy. It's time to appreciate the finner things in life today, focusing in on the small details as these are the ones that really matter at the end of the day. Try and just be happy to be alive and enjoy the day with the people that matter most.