Dagens Tarot Kort Søndag 5 April 2020

Dagens Tarot Kort Søndag 5 April 2020

Dommen og åtte av staver - Skrevet av Tarot Søstrene

Dagens kort blir referert til som en tid for oppstandelse, oppvåkning og fysisk bevegelse, en tid der en periode i livet vårt kommer til en absolutt slutt og gjør plass for en ny dynamisk begynnelse. Dette er en fysisk forandring som skjer i alle livsfaser og det skjer ganske brått også. Den vektlegger endringene som skjer rundt deg og hvordan du kan trenge å tilpasse deg dem. Det er gjennom selvrefleksjon at du kan ha en tydeligere og objektiv forståelse av hvor du er nå, og hva du måtte trenge å gjøre for å vokse. Det er en sjanse for at kanskje noen viktige nyheter kommer din vei, og at du kan oppleve en plutselig, men jevn positiv vekst. Der du kanskje ikke har sett fremgang tidligere, har du snart muligheten til å oppdage at stien er asfaltert for deg,så det bli klart til å gå videre.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Judgment and eight of wands

Today's cards are referred to as a time of resurrection, awakening and physical movement, a time when a period of our life comes to an absolute end making way for a new dynamic beginning. This is a physical change that is happening in all stages of your life and quite abruptly as well. It emphasizes on the changes happening all around you and how you might need to adapt to them. It is through self-reflection that you can have a clearer and objective understanding of where you are now, and what you might need to do in order to grow. There is a chance that perhaps some important news will be coming your way, and you may experience a sudden, yet steady positive growth. Where you might not have seen progress earlier, you'll soon have the possibility to discover that the path is paved for you, ready for you to walk on.