Dagens Tarot Kort Onsdag 1 April 2020

Dagens Tarot Kort Onsdag 1 April 2020

Verden og esset av sverd - Skrevet av Tarot Søstrene

Dagens kort påminner oss om å ønske velkommen alt det nye og bli kvitt det gamle. Forandring er blant oss, og vi skal være glade for at det er det. Selv om dette antyder en mer mental endring, kan det også være fysisk. Verden er din østers, mulighetene er uendelige, men for å gi plass til noe nytt, må du gi slipp på det gamle. Begynn å kutte bort det som bringer deg ned og forhindrer deg i å være akkurat den du vil være. Endre måten du tenker på deg selv og din fremtidige positive tankegang er første skritt til lykke. Dette er noe du har sjansen til å starte nå, men kanskje ikke er ferdig før til vinteren igjen.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The world and ace of swords

Today's cards reminder us to welcome in all the new and getting rid of the old. Change is among us and we should be happy that it is. Although this suggests a more mental change, it can also be physical. The world is your oyster, the possibilities are endless, but in order to make room for something new, you need to let go of the old. Start cutting away what brings you down and keeps you from being exactly who you want to be. Change the way you think about yourself and your future positive thinking is the first step to happiness. This is something you have the chance to start now but might not finish until at least winter time.