Dagens Tarot Kort Tirsdag 31 Mars 2020

Dagens Tarot Kort Tirsdag 31 Mars 2020

Narren og ni av mynter- Skrevet av Tarot Søstrene

Dagens kort forteller oss at det er tid for å fokusere på fremtiden, fortiden er ikke mer. Slutt å se tilbake på alt du hadde før, da dette kanskje ikke lenger er tilgjengelig. Nå kan det være på tide at du tar en ny risiko inn i den ukjentes reise. Vær åpen for noe nytt, endring er i horisonten uansett om du vil ha det eller ikke. Husk også å holde deg jordet og ikke løp før du kan gå, alt med måte. Ta ett skritt av gangen, men det er på tide å ta det skrittet. Fokuser på hvordan du fremdeles kan ha det livet du ønsker eller hadde, og jobb med det. Lykke til

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The fool and nine of pentacles

Today's cards tell us that its time to focus on the future, the past is no more. Stop looking back to everything that you had before, as this might no longer be accessible. Now it might be time for you to take a new risk into the journey of the unknown. Be open to something new, change is on the horizon whether you want it to or not. Also remember, to stay grounded and don't run before you can walk, everything in moderation. Take one step at a time but its time to take that step. Focus on how you can still have the life you want or had and work on that. Good Luck!