Dagens Tarot Kort Søndag 29 Mars 2020

Keiseren og syv av beger. - Skrevet av Tarot Søstrene

Å drømme om en lysere fremtid vil ikke gjøre det. Målene dine vil ikke gå i oppfyllelse bare ved å ønske at de vil. Du trenger handling og nøye planlegging. Når du har en plan hold deg til den. Forsikre deg om at målene og planene dine er tilgjengelige og ikke bare en ønsket illusjon. Vet at du har kontroll over livet ditt, følelsene og tankene dine. Fokuser på styrkene dine og hvordan du kan bruke dem til din fordel. Du er fast bestemt på å lykkes, og det eneste som kan stoppe deg er deg. Lytt til hjertet ditt, og det kan hjelpe deg med å gå rett vei.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Emperor and seven of cups

Dreaming of a brighter future won't make it so. Your goals won't come true just by wishing they will. You need action and careful planning. Once you have a plan stick to it. Make sure your goals and plans are accesable and not just a wishful illusion. Know that you are in control of your life, your emotions and your thoughts. Focus on your strengths and how you can use them to your advantage. You are determined to succeed and the only thing that can stop you is you. Listen to your heart and it can help guide you onto the right path.