Dagens Tarot Kort Torsdag 19 Mars 2020

Dagens Tarot Kort Torsdag 19 Mars 2020

Døden og ni av mynter- Skrevet Av Tarot Søstrene

Kortene representerer en en brå slutt på noe. Dette kan ha vært noe du en stund hadde forventet kunne skje, eller det kan ha rammet deg som et totalt sjokk. Uansett er det nå på tide å begynne på nytt med et nytt tankesett og en ny plan for din økonomiske fremtid. Dette er kanskje ikke så lett å forstå først, men dette er en endring som må skje, eller så vil ikke ting forandre seg til det bedre. Du må slutte å se tilbake på hvordan ting var og håpe at du går tilbake slik det var ,det vil du ikke. Du er på vei inn i en overgangsperiode, og du må gjøre det beste ut av det. Fokuser på det du fremdeles har, og hvordan du skal klare å fortsette fremover. Det finnes alltid en vei du bare trenger å finne den .

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and nine of pentacles

The cards represent an ending and an abrupt one at that. This may have been something you have foreseen was going to happen for a while, or it may have hit you as a total shock. Either way, it's now time to start again with a new mindset and a new plan for your economical future. This might not be easy to grasp at first, but this is a change that needs to happen, or things won't and can't move on for the better. You need to stop looking back to how things were and hoping you will get that back as you won't. You are heading into a transition period and you need to make the best out of it. Focus on what you still have and how you are going to be able to keep going. There is always a way you just need to find it.