Dagens Tarot Kort Tirsdag 17 Mars 2020

Dagens Tarot Kort Søndag 29 Desember 2019

Djevelen og fire av sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene antyder at du kan ha følelser av inneslutning, tomhet og manglende oppfyllelse i livet ditt. Det kan være at hver gang du ser på fortiden din eller du har følelsen av at ingenting vil forandre seg, som om alt alltid forblir det samme. Du er fremdeles øm fra de situasjonene du har møtt og de tingene som er blitt sagt. For å fortsette igjen i ditt daglige liv, må du ta deg tid nå til å ta en pust i bakken. Det er alltid en svak frykt for at noe mer vil skje igjen og det anbefales at du tar alle sjanser som kommer til deg til å hvile. Du må få styrke og klarhet i et rolig miljø vekk fra dagens forhold. Selv om dette er og har vært veldig smertefullt, elsker tankene våre å få oss til å tro at alt håp er tapt når det faktisk ikke er det. Det er på tide å evaluere, organisere og forstå prioriteringene dine på nytt. Ikke gi etter for denne følelsen av bedrag og intet. Innenfor oss er det håp og det ligger stille og venter på å avsløre seg etter at vi er blitt helbredet på nytt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The Devil and four of swords

These cards suggest that you may have feelings of entrapment, emptiness, and lack of fulfillment in your life. It might be that every time you look at your past, or present your feeling stuck as if nothing will change, as if everything always stays the same. You are still tender from the situations you have faced, and the things that have been said. In order to continue and re-emerge in your daily life, you must take the time now to take a breather. There is always the faint fear that something more is bound to happen again, and it is advisable that you take all chances to rest. You need to gain strength and clarity in a quiet environment away from your current circumstances. Although this is and has been very painful, our mind loves to make us believe that all hope is lost when it's actually not. It is time to re-evaluate, organize and understand your priorities. Don't give in to this feeling of deception and nothingness. Within us, glimmers hope, and it lies quietly, waiting to reveal itself after we are healed anew.