Dagens Tarot Kort Søndag 15 Mars 2020

Dagens Tarot Kort Søndag 15 Mars 2020

Verden og fem av mynter - Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort antyder at ettersom det fremdeles er mye frykt i verden og i det daglige,så blir vi påminnet om hvor viktig det er å prøve å holde roen og ikke la dette påvirke oss for mye i våre daglige rutiner. Det er ikke nå du skal miste troen eller håpet i livet ditt ,men det er for å vise at du er sterkere og har troen for at dette vil gå over. På grunn av dagens situasjon kan dette være en tid med økonomiske vanskeligheter. Du må prøve å ikke bruke tiden på å bekymre deg, for husk det vil gå over for og det vil ikke vare for lenge, vi må bare holde ut og i mellomtiden holde hodet over vann. Vær positiv og fokusert på målene dine, husk ingenting kan stoppe deg i din søken etter suksess.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The world and five of pentacles

Today's cards suggest that as there still is a lot of fear in this world and on a daily basis, so we are reminded to try and keep calm and not to let this inflict in our day to day routines. This is not the time for you to lose faith or hope in your life or yourself. Its time to show that you are stronger than this and believe that everything will be ok. Due to present situations, this may be a time of economical difficulty, but not to worry this time will pass and shouldn't last too long, we just have to hold on in the meantime and keep our heads above water. Stay positive and focused on your goals, nothing should stop you on your quest to success.