Dagens Tarot Kort Fredag 13 Mars 2020

Dagens Tarot Kort Fredag 13 Mars 2020

Solen og fire av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort forteller at det ikke er tid for deg å sulke og finne problemer der det ikke er noen. Vi har alle rett til å bli opprørt og føle oss nede av og til. Men virkelig se og hold fokus Er problemene dine så store at du ikke kan overleve, eller er det bare mindre ting som vil ta lengre tid, enn du kanskje har ønsket at de skulle gjøre. Forsøk å endre dagen til noe positivt, gjør noe gøy for en forandring, selv om det bare er å sette på musikken og danse som vanvittig rundt i huset, alle ting hjelper. Prøv alt du kan for å løfte ånden din opp bare litt høyere. Tiden er vanskelig nå, men det er viktige å ikke å la frykten for overvelme deg. Med tiden vil det passere og livet vil gjenopptas, husk det er du som bestemmer hvordan Du skal leve i mellomtiden.

 

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The sun and four of cups

Today's cards indicate that it's not the time for you to be sulking and making problems where there may be none. We all have the right to be upset and feel down from time to time, but really look and focus, are your problems so big that you can't survive or is it just minor stuff that will take longer than you may have wanted them to. Try to change your day to something positive, do something fun for a change, even if it's just putting the music on and dancing like crazy around the house, every little helps. Try everything you can to lift your spirit up just that little bit higher. Times are hard now, but the important thing is not to let the fear of everything failing get to you. In time, it will pass and life will resume, you are the one that decides how you're going to live in the meantime.