Dagens Tarot Kort Torsdag 13 Februar 2020

Dagens Tarot Kort Torsdag 13 Februar 2020

Ypperste prestinnen og fem av staver- Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort forteller hvor viktig det er å lytte til intuisjonen din, høre hva den lille stemmen inni deg har å si. Folk har rett til å ha sin egen mening like mye som du har, det betyr ikke at de har kontroll over dine beslutninger. Ikke la andre trykke deg ned, du er sterkere enn du tror. Dette kan være en situasjon hvor du føler at alt og kanskje til og med alle er imot deg, at ting ikke viser seg tydelig av en eller annen grunn. Dette er ikke tilfelle, åpn øynene dine og fokuser på situasjonen som helhet, så vil du se at dette til og med kan ha en veldig enkel løsning. Det er på tide å slutte å kjempe med deg selv og alle rundt deg. Situasjonen din har fremdeles forbedret seg på mange måter, husk ikke stopp nå.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

High priestess and five of wands

Today's cards impose on the importance of listening to your intuition, hear what that little voice inside you has to say. People are entitled to have their own opinion just as much as you are, that doesn't mean they are in control of your decisions. Don't let other people get you down you are stronger than you think. This might be a situation where you feel as if everything and maybe even everyone is against you, that things are not showing themselves clearly for some reason. This is not the case, open your eyes, and focus on the situation as a whole, and you will see that this may even have a very simple solution. Its time to stop fighting with yourself and everyone around you. Your situation still has improved in many ways, remember don't stop now.