Dagens Tarot Kort Onsdag 12 Februar 2020

 Dagens Tarot Kort Onsdag 11 Februar 2020

Ypperstepresten og åtte av mynter- Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag fortelles det at det er på tide å endre tankeprosessen. Du har jobbet hardt hele livet, og du jobber fortsatt hardt for å oppnå dine mål. Siden du var barn, har folk fortalt at du ikke kan komme noen vei i livet uten å jobbe hardt. Ja, du trenger virkelig handling for å skape noe, men det betyr ikke nødvendigvis at du må jobbe deg selv til grunnen. Kanskje er det på tide å fortelle deg selv at for å lykkes, trenger det ikke å være så vanskelig lenger. Det er på tide å prøve å glede seg over reisen, ikke vær så alvorlig hvis ting ikke skjer med en gang. Tro at du fremdeles kan nå dine mål selv uten å måtte anstrenge deg til det mest utrolige nivået. Det er du som setter vanskelighetsnivået, hvorfor ikke gjøre det lettere for deg selv. Du er på vei mot neste nivå, og du vil etter hvert se tilbake fra alt det harde arbeidet du har lagt ned så langt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Hierophant and eight of pentacles

Today suggest its time to change your thought process. You have worked hard all your life, and you are still working hard now to obtain your goals. Since you were a child, people have been telling you can't get anywhere in life without working hard. Yes, you indeed need to put action into creating something, but that doesn't necessarily mean that you have to work yourself to the ground. Maybe its time to tell yourself that in order to succeed it doesn't have to be so difficult anymore. Its time to try and enjoy the journey, don't be so serious if things don't happen right away. Believe that you can still reach your goals even without having to strain yourself to all unbelievable levels. Your the one that sets the difficulty level why not make it easier for yourself. You are headed towards the next level, and you will eventually see the return from all the hard work you have put in so far.