Dagens Tarot Kort Mandag 10 Februar 2020

Dagens Tarot Kort Mandag 10 Februar 2020

Verden og fire av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag føler du deg kanskje motløs og umotivert. Du kan føle det som om det ikke er noen løsning eller vei videre i din nåværende situasjon. Livet kan ha blitt stillestående, og ingenting ser ut til å gjøre deg lykkelig eller lidenskapelig lenger. Du føler deg apatisk - uansett hva som skjer, enten dagen er god eller dårlig, gjør ikke noe av det en forskjell for deg. Kortene befaler en egenevaluering av din holdning slik at du kan trekke deg ut av dette negative, selvdestruktive rutinen. Løsningen er sannsynligvis rett foran deg. Disse kortene gir deg en vei ut, men du må sette deg fri fra din mentale stahet og distribuere en ny tilnærming til situasjonen din. Du kan gjøre dette ved å tro på deg selv og få frem positiviteten i deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The world and four of cups

Today you may be feeling a bit discouraged and unmotivated. You may feel as if there is no solution or way forward in your present situation. Life may have become stagnant, and nothing seems to make you happy or passionate anymore. You are feeling apathetic - regardless of what happens, whether the day is good or bad, none of it makes a difference to you. The cards command a self-evaluation of your attitude so that you can pull yourself out of this negative, self-destructive rutin. The solution is likely right in front of you, these cards are offering you a way out, but you need to release yourself out of your mental stubbornness and deploy a new approach to your situation. You can do this believe in yourself and bring forth the positivity within you.