Dagens Tarot Kort 6 Februar 2020

 Dagens Tarot Kort 6 Februar 2020

Dommen og seks av mynter- Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag handler det om å forstå at du også trenger å dele med deg selv en gang i blant, ikke bare til alle andre. Disse kortene kan også indikere at du er i en periode med oppvåkning, som har kommet etter dyp selv refleksjonen. Du har nå kanskje en klarere ide om hva du trenger å endre og hvordan du trenger å være sann med deg selv og dine behov. Dette kan bety å gjøre små endringer i ditt daglige liv eller gjøre store endringer som ikke bare påvirker deg, men menneskene i din nærhet, uansett,så er endring nødvendig. Det skal alltid være en balanse, og du bør alltid vurdere situasjonen din før du åpner opp for andre mennesker i nød. Å sette foten ned vil ikke gjøre at alle er enige med deg, men det kan hjelpe deg enormt for fremtiden. Det kan hende du må gi slipp på fortiden, slik at du kan komme deg videre med planene dine for å få et nytt og bedre liv der du er prioritert.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The judgment and six of pentacles

Today is about understanding that you also need to share with yourself once in a while, not just everyone else. These cards can also indicate that you are in a period of awakening, brought on by the act of self-reflection. You may now have a clearer idea of what you need to change and how you need to be true yourself and your needs. This can mean making small changes to your daily life or making huge changes that not only affect you, but the people close to you, either way, change is needed. There should always be a balance, and you should always consider your situation before you open up to other people in need. Putting your foot down may not make everyone agree with you, but it could help you immensely for the future. You may have to let go of the past, so you can move forward with your plans to have a new and better life where you are a priority.