Dagens Tarot Kort Onsdag 5 Februar 2020

Dagens Tarot Kort Onsdag 5 Februar 2020

Den hengte mannen og dronningen av staver- Skrevet Av Tarot Søstrene

Det kan være en situasjon der du blir oppfordret til å unngå konflikter. Noen ganger ønsker en fiende så inderlig en kamp at måten å beseire denne personen er å nekte ham eller henne at en ting som er dypt ønsket. Å holde tilbake konfrontasjonen er å være vinneren i disse situasjonene. Disse kortene representerer anvendelse av den feminine energien i og aksepterer livets paradokser.  Når du har akseptert at det ikke er noen stiv definisjon på livet, kan du lage løsninger som vil gjøre deg lykkelig og holde deg aktiv. Forsøk å holde begge øynene åpne og ta ett skritt tilbake, dette kan bidra til å avklare situasjonene du måtte møte.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hanged man and queen of wands

There might be a situation where you are urged to avoid conflict. Sometimes an enemy so dearly wants a fight that the way to defeat this person is to deny him or her that one thing that is most deeply desired. To withhold the confrontation is to be the winner in this situations. These cards represent applying the feminine energy within and accepting life’s paradoxes. When you have accepted that there is no rigid definition to life, you can create solutions that will make you happy and keep you active. Try to keep both eyes open and take one step back, this can help clarify the situations you may be facing.