Dagens Tarot Kort 2 Februar 2020

Dagens Tarot Kort 2 Februar 2020

Vognen og pasjen av Sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag har du muligheten til å komme deg videre med livet ditt og også utvikle en ny måte å tenke på. Denne nye tankegangen kan bidra til å fremskynde prosessen for deg slik at ting ikke trenger å ta så lang tid. Dette er mer en mental reise enn noe annet, så dette betyr at det også har å gjøre med ordene dine og hvordan du snakker til deg selv og andre. Du må snakke med folk, ut energien din så du synes og åpn opp slik at andre vil ønske å snakke med deg. I dag handler det om å skaffe nye venner og åpne opp for nye muligheter i ditt sosiale liv. Du har enorm viljestyrke og styrke til å møte enhver motgang i livet, så prøv å ikke bekymre deg for det nå, i stedet gled deg over å la nye mennesker komme inn. Det er på tide at du møter og hilser.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The chariot and Page of Swords

Today you have the opportunity to move forward with your life and also develop a new way of thinking. This new way of thinking can help speed up the process for you so that things don't have to take so long. This is more of a mental journey than anything else, so this means its also to do with your words and how you speak to yourself and others. Open up and talk to people, let out the energy that you are approachable so that others will want to talk to you. This time now is all about gaining new friends and opening up to new opportunities within your social life. You have immense willpower and strength to face any adversity in life, so try not to worry about that now, instead enjoy letting new people in. Its time for you to meet and greet.