Dagens Tarot Kort Fredag 31 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Fredag 31 Januar 2020

Månen og ni av sverd - Skrevet Av Tarot Søstrene

Kortene kan symbolisere at fantasien din tar det beste av deg. Det kan være noe som du er usikker på, fordi du føler at noe bare ikke er helt riktig. Du må være klar over situasjonene som skaper frykt og angst i tankene dine, enten det er nå eller i fremtiden. Det varsler deg om ikke å la indre forstyrrelser og selvbedrag ta det beste av deg. Disse dype minner og frykt må slippes, og de negative energiene må frigjøres og gjøres om til noe konstruktivt. Slutt å overanalysere alt, da dette ikke vil hjelpe deg å få klarhet. Forsøk å konsentrere deg om ting du kan kontrollere, og lær å be om hjelp når du trenger det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The moon and nine of swords

The cards can symbolize that your imagination might be taking the best of you. You may be taking a metal path that you are unsure of, as you feel that something just isn't quite right. You need to be aware of the situations that are causing fear and anxiety in your mind, whether it is now or in the future. It alerts you not to allow inner disturbances and self-deception to take the best of you. These deep memories and fears must be let go, and the negative energies must be released and turned into something constructive. Stop over-analyzing everything as this will not help you gain any clarity. Try to concentrate on the matters which you can control, and learn to ask for help when you need it.