Dagens Tarot Kort Onsdag 29 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Onsdag 29 Januar 2020

Stjernen og ni av staver - Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort kan skape en veldig følelsesladet dag for deg ,som om du føler at alt bare går galt. Du har vært gjennom en følelsesladet tur når det gjelder både arbeid og økonomi, kjærlighet og vennskap. Dette trenger ikke nødvendigvis være at ting går galt bare at de tar litt mer tid enn du hadde håpet på. Du har tapt og du har tjent, du har benyttet deg av muligheter og noen har du til og med latt gå. Ting kommer ikke alltid til å være i svart og hvitt, så dette kan gjøre det vanskeligere for deg å se målstreken. Vær trygg på deg selv, og ikke gi opp når du nesten allerede er på målstreken. Store muligheter kommer din vei, grip dem før du mister dem.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The Star and nine of wands

Today's cards can create a very emotional day for you like you feel as if everything is just going wrong. You have been through an emotional ride when it comes to both work and your finances, love, and friendship. This doesn't have to necessarily be that things are going wrong just that they are taking a little more time than you hoped for. You have lost and you have gained, you have seized opportunities and some you may have even let slip. Things aren't always going to be in black and white, so this can make it harder for you to see the finishing line. Be confident in yourself, and don't give up when you are nearly already at the finish line. Great opportunities are coming your way, seize them before you lose them.