Dagens Tarot Kort Mandag 27 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Mandag 27 Januar 2020

Måtehold og seks av beger - Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene antyder at du kanskje ønsker å komme tilbake til en lykkeligere tid, enten det var da du var barn, tenåring eller ung voksen. Mange ganger er disse minnene ting fra fortiden, som gjenspeiler aspektene ved oss selv som har forsvunnet. Du kan føle at ved å huske disse tider er den eneste måten for deg å føle deg lykkelig igjen. Det er på tide at du aksepterer dagens vanskeligheter og utfordringer i stedet for å leve livet ditt i fortiden. Du er ikke den samme personen som du var da det må du husk. Tro at det umulige er mulig, og at livet blir lettere med tiden. Å håpe at fortiden vil komme tilbake eller ønske om forandring, vil ikke gjøre det slik. Du må få det til selv det er ingen andre som kan gjøre det for deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Temperance and six of cups

These cards suggest that you may be wanting to return to a happier time, whether it was when you were a child, teenager, or young adult. Many times, these memories are things of the past, which reflect the aspects of ourselves that have vanished. You may feel that by remembering these times is the only way for you to feel happy again. Its time for you to accept the difficulties and challenges of the present instead of living your life in the past. You are not the same person you were back then remember that. Believe that the impossible is possible and that life does get easier with time. Hoping that the past will come back or wishing for change won't make it so. You need to make it happen no one else can do it for you.