Dagens Tarot Kort Lørdag 25 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Lørdag 25 Januar 2020

Eneboeren og åtte av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene symboliserer en tid for endring eller overgang ved å gå bort fra noe. Du blir til en sjelesøker, men pass deg så du ikke går så dypt at du ikke kommer ut igjen. Bare fordi ting ikke har vært enkelt, betyr ikke det at du skal isolere deg fra verden. Du søker kanskje til din indre sjel etter veiledning om hva som er riktig for deg, og hvor dine neste trinn skal være. Å gå gjennom dette kan føre til en veldig følelsesladet tid for deg, så prøv å gjøre noe for å muntre deg opp i stedet, ikke gå dypere inn i denne sorgfølelsen. Ta deg litt tid fra monotone rutiner, bruk denne tiden til å realisere dine personlige mål. Akkurat som en larve må dø før den forvandles til en vakker sommerfugl, trenger vi alle en transformasjon i våre liv fra tid til annen.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and eight of cups

These cards symbolize a time for change or transition by means of walking away from something. You are turning into a soul seeker, but don't go so deep, so you don't come back out. Just because things haven't been easy doesn't mean you should isolate yourself from the world. You are perhaps searching your inner soul for guidance on what is right, and where your next steps are to be. Going through this may result in a very emotional time for you, so try to do something to cheer yourself up instead, don't go deeper into this feeling of sorrow. Take some time away from monotonous routines, use this time to realize your personal goals. Just like a caterpillar has to die before transforming into a beautiful butterfly, we all need a transformation in our lives from time to time.