Dagens Tarot Kort Fredag 24 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Fredag 24 Januar 2020

Tårnet of kongen av beger - Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag handler det om å holde følelsene våre i sjakk uansett hva livet har gitt deg, ta det med ro i dag da du føler deg altfor emosjonell. Tankene og troen din kan hindre deg i å se og innse sannheten om Din virkelighet. Det er på tide at du virkelig ser på hvordan det går og hvordan du kan endre det til det bedre. Det er ikke tid for å begynne på nytt, men det er tid til at du gjør noe annerledes. Dette kan ha kommet som et sjokk, eller du har sett dette komme men uansett må du ha kontroll og holde humøret i sjakk. Prøv å ikke bli for emosjonelt provosert. Det er viktig for deg å holde balansen slik at alt ikke plutselig bare kollapser. Det er på tide at du erstatter den gamle grunnmurene fra fortiden med noe som er mer ekte og som kan tjene deg bedre i fremtiden. Lær å evaluere deg selv slik at du kan bestemme hvordan du kan skape en sterkere bevissthet om din egen indre tilstand.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Tower and King of Cups

Today is all about keeping our emotions in check no matter what life throws at you, stay calm. You may be feeling overly emotional today. Your thoughts and beliefs may be keeping you from seeing and realizing the truth of your reality. Its time for you to really look at how things are going and how you can change them for the better. It's not time for you to start again, however, it is time for you to do somethings differently. This may have come as a shock, or you may have seen this coming whatever the outcome, you need to be in control and keep your temper in check. Try not to get too emotionally provoked. It's important for you to keep your balance so that everything doesn't suddenly just collapse. It is time for you to replace the old foundations of the past with something that is more genuine, and that can serve you better in the future. Learn to evaluate yourself so that you can determine how you can create a stronger awareness of your own internal state.