Dagens Tarot Kort Tirsdag 21 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Tirsdag 21 Januar 2020

Dommen og fem av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag handler det om å frigjøre det gamle, det er på tide at du slutter å ofre deg selv og bare gi slipp. Ikke gråt over det gamle det kommer ikke til og hjelper deg videre. Du kan ikke skylde på deg selv for alt som har skjedd, noen ting var bare utenfor din kontroll, og det var også en grunn til det. Du vil kanskje ikke se det ennå, men etter hvert vil du forstå at alt som har skjedd har et større formål til slutt. Alt du kan gjøre i mellomtiden er å fokusere på det du fremdeles har og hvordan du kan gjøre hver dag bedre for deg selv. Dette er det perfekte tidspunktet for en gjenfødelse, spesielt innen ditt følelsesmessige selv. Følg intuisjonen din og hvordan du føler deg når du tar livsendrende avgjørelser. La den veilede deg og hjelpe deg til å føle at du har mer kontroll over livet og valgene dine en hva du har hatt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Judgment and five of cups

Today is all about releasing the old, its time for you to stop victimizing yourself and just let go, don't cry over spilled milk that won't help in filling your glass up again. You can't blame yourself for everything that has happened, some things were just out of your control, and there was also a reason for it. You might not see it yet, but eventually, you will understand that everything that has happened has a greater purpose in the end. All you can do in the meantime is focus on what you still have, and how you cant make every day better for yourself. This is the perfect time for a rebirth, especially within your emotional self. Follow your intuition and how you feel when you are making life-changing decisions, let it guide you and help you feel like you are more in control of your life and choices.