Dagens Tarot Kort Mandag 20 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Mandag 20 Januar 2020

Djevelen og tre av staver- Skrevet Av Tarot Søstrene

Noen ganger i livet kan vi føle at vi sitter fast, som om det ikke hjelper hva du enn gjør, du kommer ingen vei. Husk at du bare befinner deg i planleggingsfasen din nå når det gjelder arbeidet ditt, og det er ikke så mye bevegelse som skjer i dag. Du kan til og med føle at planene dine aldri vil skje. Når dette skjer, er det et tegn fra universet at vi kanskje trenger å revurdere strategiene våre og hvordan vi ser tingene. Forsøk å være mer fleksibel og fordomsfri. Du bekymrer deg kanskje for mye for arbeidet og virksomheten og hvordan det vil gå i fremtiden. Kanskje det er på tide å slutte å bekymre deg og endre planene dine litt, velg en annen måte å se tingene nå. Noen ganger er det veldig enkelt å sitte fast i fristelse, så prøv ditt beste for å unngå dette i dag. Ikke sett deg i en situasjon du ikke kan komme deg ut av.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The devil and three of wands

Sometimes in life, we may feel stuck as if not matter what you do you are not getting anywhere. Remember, you are just at the planning stages within your work, and business so there isn't much movemnet happening today. You might even feel as if your plans will never come to light. When this happens, it is a sign from the universe that we might need to rethink our strategies and how we see things. Try to be more flexible and open-minded. You might be worrying too much about work and business and how things may turn out in the future, but maybe its time to stop worrying and change your plans a bit, choose a different way for the moment at least. Sometimes it's very easy to get stuck in temptation, so try your best to avoid this today, don't put yourself in a situation you can't get out of.