Dagens Tarot Kort Søndag 19 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Søndag 19 Januar 2020

Månen og tre av sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort representerer din fortid, nåtid og fremtid. Det er ikke tid for deg å dvele ved fortiden nå, i stedet fokusere på din nåtid og dine fremtidige muligheter. Ikke la tankene dine gi deg denne konstante følelsen av tvil og usikkerhet. Det er på tide at du slipper alle dine gamle vaner og finner noen nye positive. Du kan ikke komme videre hvis du ikke er villig til å gjøre noen endringer. Det er viktig for helse- og livssituasjonen din å prøve å gjøre noe helt annet i dag. Jo mer du holder tankene opptatt, jo mindre tristhet kan du føle. Tving deg selv til å gjøre endringer, selv om det er et renere kosthold, gå turer, trene, sosialisere eller hva som helst. Det spiller ingen rolle så lenge du i det minste prøver å gjøre noe annet. Dette trenger ikke og bli en vanskelig dag du har muligheten til å endre denne energien runt det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The moon and three of swords

Today's cards represent your past, present, and future. It's not time for you to dwell on the past now instead focus on your present and your future possibilities. Don't let your thoughts give you this constant feeling of doubt and insecurity. Its time for you to let go of all your old habits and find some new positive ones. You can't move forward if you are not willing to make any changes. It’s important for your health and living situation to try and do something totally different today. The more you keep your mind occupied, the less sadness you might feel. Force yourself to make changes, even if it’s a cleaner diet, going for walks, exercising, socializing, or whatever. It doesn’t matter as long as you at least try to do something different. This doesnt have to be a bda day you can change the energy around it.