Dagens Tarot Kort Torsdag 16 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Torsdag 16 Januar 2020

Døden og fire av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

Noen ganger i livet blir vi sittende fast i en konstant bølge av at vi ønsker oss mer enn vi trenger og vi ikke er oppmerksom på hva vi allerede har. Du ønsker kanskje forandring men faktisk ikke gjør noe for å få det til. Først må du erkjenne det du har foran deg for at du skal være takknemlig for at noe nytt kommer inn i livet ditt. Dette har alt å gjøre med følelsene dine, så prøv å se ting fra et annet og nytt perspektiv. Fokuser på alle de positive tingene du har akkurat nå som du ikke gjorde for 6 måneder siden. Fokuser på alle de store tingene, men også de små endringene som har skjedd i det siste. Husk at du er lykkeligere nå enn hva du var den gang.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and four of cups

Sometimes in life, we get stuck in a constant wave of wishing for more and not really paying any attention to what we already have. You may be wanting change but not actually doing anything to get it. First, you need to acknowledge what you have in front of you in order for you to be appreciative of something new entering your life. This is all to do with your emotions so try to see things from a different and new perspective. Focus on all the positive things you have right now that you didn't 6 months ago. Focus on all the big things but also the small changes that have happened recently. Remind yourself that you are happier now than what you were back then.