Dagens Tarot Kort Lørdag 11 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Lørdag 11 Januar 2020

Månen og åtte av staver- Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort indikerer at du kan føle deg som om verden beveger seg for raskt til at du kan følge med på alt og at du mister balansen og grepet om ting og situasjoner. Det kan føles som om det ikke er noen produktivitet som kommer ut av det. Du jobber hardt, men for hva? Denne følelsen av tvil vil ikke hjelpe deg med å løse noe. Tro på deg selv og du vil alltid finne løsninger på problemene dine. Husk at du er på rett vei, men noen ganger er det lett for tankene våre å spille triks på deg. Du trenger kanskje bare å gå litt saktere og sørg for at du ser hele bildet. Ikke løp før du kan g!  Vi alle ender opp med å ha dager som dette så det er ditt valg å snu det til noe bedre.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The moon and eight of wands

Today's cards indicate that you may be feeling as if the world is moving too quickly for you to keep up with, that you are losing your balance and your grip on things, and situations. It might feel like there is no productivity coming out of it. You are working hard, but for what. This feeling of doubt won't help you solve anything. Believe in yourself, and you will always find solutions to your problems. Remember, that you are on the right track, but sometimes it's easy for our mind to play tricks on you. You may just need to go a bit slower, make sure that you see the full picture. Don't run before you can walk, we all end up having days like this it's your choice to turn it around.