Dagens Tarot Kort Fredag 10 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Fredag 10 Januar 2020

Vognen og ni av sverd

I dag er en påminnelse om at du ikke skal sitte fast i gamle vaner, det kan til og med vise seg at det kan være en litt utfordrende dag for deg. Sinnet ditt minner deg stadig om alt det negative og alt som ikke har fungert som det skulle. Ikke la i dag være en av disse dagene, ikke la negativiteten hindre deg i å gå videre. Du har jobbet så hardt og kommet så langt, så ikke stopp opp nå. Siden dette kan vise seg å være litt av en mentalt utfordrende dag, du føle deg tapt, eller til og med litt deprimert ettersom påminnelsen ikke er noe du hadde forventet . Likevel er dette bare en siste fase av å virkelig la det gå. Husk at selv de minste endringene har påvirket livet ditt ,selv om du ikke har lagt merke til dem ennå. Du går ikke tilbake til hvordan det pleide å være, du går fremover, til en bedre og lysere fremtid, så prøv å holde deg positiv, denne følelsen vil ikke vare evig.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Chariot and nine of swords

Today is a reminder not to get stuck in old habbits, it might even turn out to be a bit of a challenging day for you. Your mind is constantly reminding you of the negative and everything that hasn't worked out as it should have. Don't let today be one of these days, don't let the negativity stop you from moving on. You have worked so hard and got so far, so don't stop now. As this can turn out to be a bit of a mentally challenging day, you may feel lost, or even a bit depressed as the reminder is not something you expected to happen. Nevertheless, this is just the final stage of really letting it all go. Remember, even the smallest of changes have impacted your life even if you haven't noticed them yet. You are not going back to how it used to be, you are moving forward, to a better and brighter future, so try to stay positive, this feeling won't last forever.