Dagens Tarot Kort Onsdag 8 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Onsdag 8 Januar 2020

Den hengte mannen og ni av mynter - Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort indikerer at du må ha tålmodighet og at du ikke kan kontrollere alt. Gi slipp på forestillingen om at du trenger å ha kontroll over alt, noen ganger er det godt å bare slappe av og følge strømmen. Vær tålmodig og tro at universet vil vise deg den rette veien. Noen ganger kan ting ta litt lenger tid, men da blir utfallet også mye større. Så kanskje vent litt med å skape den luksuriøse livsstilen du alltid har ønsket deg. Ikke bruk penger på de tingene du ønsker deg, eller tror du trenger i dag. Ditt høyere selv vil veilede deg når det er riktig tidspunkt, stol på det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hanged man and nine of pentacles

Today's cards indicate that you need to have patience and that you can't control everything. Let go of the notion that you need to be in control of everything, sometimes it's good to just relax and go with the flow. Be patient and believe that the universe will show you the right way. Sometimes things may take a little bit longer, but then the outcome is also a lot greater. So maybe hold off for the moment on creating that luxurious lifestyle you have always wanted. Don't go spending on the things you want, or believe you need at least for today. Your higher self will guide you when its the right time, trust in that.