Dagens Tarot Kort Mandag 6 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Mandag 6 Januar 2020

Magikeren og to av mynter- Skrevet Av Tarot Søstrene

I disse tider kan det hende at du føler deg litt overveldet med alt som skjer rundt deg, så det er viktig å ikke glemme deg selv i prosessen. Husk at du er like viktig som alle andre, så hold balansen og sørg for at du passer på deg selv og at du takler ditt ansvaret rolig. Forsøk å ikke overvelde deg med arbeid eller masse mennesker, i dag er viktig med stabilitet og ro. Du har kraften til å komme deg gjennom dette, så ikke få panikk med alt som skjer. Vit at du er balansert og sterk, og du har alle verktøyene du trenger for å fortsette.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The Magician and two of pentacles

Within these times, you may be feeling a bit overwhelmed with everything happening around you, so it's important not to forget yourself in the process. Remember, you are just as important as everyone else, so keep the balance within and make sure you look after yourself and that you handle your responsibilities calmly. Try not to overwhelm yourself with work or loads of people today keep in nice and steady. You have the power to get through this, so don't panic too much. Know that you are balanced and strong, and you have all the tools you need to keep going.