Dagens Tarot Kort Onsdag 1 Januar 2020

Dagens Tarot Kort Onsdag 1 Januar 2020

Keiseren og åtte av sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

Når vi kommer til en ny start på et nytt år, betyr ikke det nødvendigvis at alt er igjen i fortiden. Det kan fortsatt være noen situasjoner du ennå ikke har løst. I dag er en dag du skal bruke på å hvile og nyte følelsen av et nytt område. Det anbefales at du unngår å ta viktige avgjørelser I dag , siden din vurdering sannsynligvis er tåkete. Den gode nyheten er at fordi disse fellene vi har satt opp for oss selv er ting vi har skapt , da kan vi også forlate dem hvis vi setter tankene til det. Det er ganske enkelt saken handler om å ta av bindet av øynene og se utover det begrensede perspektivet som vi skapte for oss selv. Å se mulighetene og å erkjenne at du har din egen indre kraft. Du har kontrollen, uansett hva du tenker, så husk det , da vil det hjelpe deg å gi slipp på hva du har igjen før det nye begynner.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Emperor and eight of swords

As we are coming into a new start into a new year, that doesn't necessarily mean that all is left in the past. There might still be some situations that you have yet to resolve. Today is a day to be spent resting and enjoying the feeling of a new area. It is advisable for you to avoid making any important decision at this time since your judgment is likely clouded. The good news is that because these traps are things that we create ourselves, we can also leave them if we put our minds to it. It is simply the matter of taking off the blindfold and seeing beyond the limited perspective that we created for ourselves. To see the possibilities and to recognize that you have your own internal power. You are strong in control, no matter what you think, so remember that, and it will help you let go of whatever you have left to deal with before the new properly starts.