Dagens Tarot Kort Tirsdag 31 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Tirsdag 31 Desember 2019

Verden og åtte av staver- Skrevet Av Tarot Søstrene

Som vi sier hadet til 2019 og ser frem til 2020, en ny start og nye eventyr. Disse kortene gjenspeiler alt arbeidet du har lagt ned så langt. De viser oss å være stolte av alle våre prestasjoner og våre feil, da vi ikke ville være der vi er i dag uten begge deler. I dag er ikke en dag å overanalyere ting over og over igjen, men i stedet gå med strømmen. Naturligvis kan ting bevege seg mye raskere enn normalt, og du er fremdeles i en periode med forandring både følelsesmessig og fysisk. Det kan til og med være på tide at du besøker gamle prosjekter og ser hvordan du kan gjøre dem vellykkede, eller legge enda mer fokus på de nåværende. Vi har alle en forpliktelse til å gjøre verden til et bedre sted fordi vi forstår at alt henger sammen. Kanskje kan det komme noen viktige nyheter på vei, og du kan oppleve en plutselig, men jevn positiv vekst. Ikke vær redd for å starte nyåret på nytt med frykt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The world and eight of wands

As we say goodbye to 2019 and looking forward to 2020, a new start and new adventures. These cards reflect all the work you have put in so far. They show us to be proud of all our accomplishments and our failures, as we wouldn't be where we are today without both. Today is not a day to over complicate things, instead, go with the flow. Naturally, things may be moving a lot faster than normal and you are still in a period of change both emotionally and physically. It might even be time for you to revisit old projects and see how you can make them successful, or put even more focus into your current ones. We all have a commitment to make the world a better place because we understand that everything is connected. Perhaps there might be some important news coming your way, and you may experience a sudden, yet steady positive growth. Don’t be afraid to start the New Year fresh with no regrets.