Dagens Tarot Kort Mandag 30 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 30 Desember 2019

Døden og tre av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

Ikke vær redd for å vise hvordan du virkelig føler deg. Fra tid til annen er det viktig å sette foten ned og fortelle andre at hvordan de opptrer bare skader deg. Å snakke ut og fortelle sannheten kan ikke alltid respekteres men noen ganger er det bare for viktig å ignorere. Det er på tide å vurdere dine egne følelser, ikke bare alle andres. Dette kan vise seg å være en veldig følsom tid for deg, så ikke lukk deg for verden, dette er noe som må løses ellers vil det bare fortsette å skade deg i fremtiden. Husk alltid at du fremdeles har mennesker rundt deg som støtter deg og alltid vil la dem hjelpe deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and three of cups

Don't be afraid to show how you really feel. From time to time it's important to put your foot down and tell people that how they are acting is only hurting you. Speaking your mind and telling the truth might not always be respected, but sometimes it is just too important to ignore. Its time to consider your own feelings, not just everyone else's. This may turn out to be a very emotional time for you, so don't shut yourself from the world, this is something that needs to get resolved, or it will just keep eating at you in the future. Always remember that you still have people around you that support you and always will let them help you.