Dagens Tarot Kort Torsdag 19 Desember 2019

Eremitt og dronning av staver.- Skrevet Av Tarot Søstrene

Du har et sterkt behov for å forstå, ikke bare på overflatenivå, men å virkelig vite hvorfor livet er slik det er. Du vil søke sannheten til enhver pris. Du vil se på livet ditt med en dypere, mer åndelig forståelse og vil begynne å forandre noen av dine prioriteringer som et resultat. Du må finne ditt eget lys, skinne det på din sjel og lage din egen spesielle sti. Dine kreative energier er høye og du har en god følelse av livet ditt. Du er svært optimistisk, trygg og full av ideer som du er klar til å implementere og dele med andre. Du har evnen til å uttrykke dine lidenskaper med stor autentisitet og mot. Gjennom meditasjon og visualisering gjør det deg i stand til å komme i kontakt med den kloke personen som ligger i deg. Du er talentfull i å holde deg fast bestemt og fokusert på dine egne mål mens du er vennlig og optimistisk med de rundt deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and queen of wands.

You have a strong need to understand, not just at the surface level but to really know why life is the way it is. You want to seek the truth at all costs. You will look at your life with a deeper, more spiritual understanding and will begin to change some of your priorities as a result. You must find your own light, shine it on your soul and create your own special path. Your creative energies are high and you have a good sense of your life direction. You are highly optimistic, confident and full of ideas that you are ready to implement and share with others. You have an ability to express your passions with great authenticity and courage. Through meditation and visualisation, it allows you to get in touch with the wise person inherent within you. You are talented at staying fiercely determined and focused on your own goals whilst being friendly and optimistic with those around you.