Dagens Tarot Kort Tirsdag 17 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Tirsdag 17 Desember 2019

Ypperste prestinnen og syv av sverd - Skrevet Av Tarot Søstrene

Dette er en tid hvor du har behov for å utforske hvem du virkelig er og hva du står for. Lytt til din indre stemme , den vil innen de første 3 sekundene når du står overfor en vanskelig situasjon da er ditt høyere selv som guider deg mot riktig vei. Det kan være enkle alternativer som vil være tilgjengelig, men du må spørre deg selv om dette er den rette veien for deg nå. Det er best å ikke komplisere ting hvis det ikke er helt nødvendig. Ofte er det den harde veien som vil gi deg den største fordelen, spesielt på et dypere nivå. Du må også være veldig tydelig på hva det er du beveger deg mot, slik at du kan ta det beste valget for fremtiden din. Ta avgjørelsen din med forsiktighet, da det ikke er sikkert at alt er helt klart for øyeblikket. Vær tro mot hjertet ditt og tankene dine i balanse.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The high pristes and seven of swords

This is a time when you are in need of exploring who you really are and what you stand for. Listen to the voice within for the first 3 seconds when facing a difficult situation that is your higher self guiding you towards the right path. There may be easy options available but you will need to ask yourself whether this is the right path for you now. It's best not to complicate things if needn't be. Oftentimes, it is the more difficult path that will bring you the greatest benefit, particularly on a deeper level. You also need to be very clear about what it is you are moving towards so that you can make the best choice for your future. Make your decision with caution as all may not be clear at the moment. Be true to your heart and be in balance with your mind.