Dagens Tarot Kort Onsdag 11 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Onsdag 11 Desember 2019

Stjernen og ti av sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene prøver å vise deg at alt ikke er tapt. Det har vært mye hick ups og mental ustabilitet og på noen måter kan du til og med føle at du har truffet bunnen, men ikke la alle følelsene flaske opp inni deg. Enten det er på grunn av kjærlighet, økonomi, familie eller din helse, det kan ikke bli verre enn dette. På grunn av dette er det veldig viktig for deg å gjøre alt du kan for å se og føle positiviteten i din nåværende situasjon og forstå at den eneste veien nå er fremover. Du kan ikke gå noe lavere enn dette, du er i bunnen. Bruk din indre kraft til å kjempe gjennom og finne en ny vei mot lykke. Dette kan hjelpe deg å se at livet ikke er over bare fordi det kan føles slik. Tro på deg selv at det vil bli bedre. Denne følelsen vil ikke vare evig!

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The star and ten of swords

These cards are trying to show you that all is not lost. There have been a lot of hick ups and mental instability and in some ways, you might even feel like you have hit rock bottom, but don't let all those emotions bottle up inside you. Whether it be because of love, finances, family or your health it can't get any worse than this. Due to this it is very important for you to do everything you can to see and feel the positivity in your present situation and understand that the only way now is forward. You can’t go any lower than this, you are at rock bottom. Use your inner power to fight through and find a new path towards happiness. This can help you see that life isn't over just because it might feel that way. Believe in yourself it will get better. This feeling won't last forever!