Dagens Tarot Kort Søndag 8 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 8 Desember 2019

Måtehold og ess av mynter - Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort viser til den økonomiske siden av livet ditt og at du trenger å vite hva du vil. Disse kortene gjenspeiler endringer i energien og omgivelsene dine. Kortene prøver å vise deg at det nå er på tide å lytte til deg selv og finne veien din. Man må også sørge for at du er psykologisk forberedt på mulighetene som dukker opp. Denne typen tankesett kan bety at vi blir åpne for å prøve nye ting og ikke holder oss til den gamle, utvaskede rutinen. Du må ha en klar visjon og vite hva du vil oppnå. Dette er en indikasjon på høyere læring, som er en kritisk egenskap i livets reise.

 

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Temperance and ace pentacles

Today's cards refer to the financial side of your life and how you need to know what you want. These cards reflect changes in the energy and your surroundings. The cards are trying to show you that now is the time to listen to yourself and find guidance within. One also has to make sure that they are psychologically prepared for the opportunities that are appearing. This kind of mind set can mean we become open to trying new things and not sticking to the old, washed out routine. You need to have a clear vision and know what you want to achieve. This is an indication of higher learning, which is a critical attribute in the journey of life.