Dagens Tarot Kort Mandag 9 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 9 Desember 2019

Magikeren og sverdens droning - Skrevet Av Tarot Søstrene

Det er en veldig sterk feminin energi rundt deg i dag, så kortene kan tyde på et samarbeid mellom deg og en annen person, eller det kan være en endring i energiene dine og hvordan du føler deg. Forsøk å bruke like mengder logikk og følelser for å finne ditt neste skritt fremover. Ting forbedrer seg enormt og måten du fremstiller deg selv på for andre har endret seg. Ikke bry deg om det husk at dette er en positiv ting. Kanskje har selvtilliten din vokst eller føler du deg bare bedre med deg selv. Husk at du er sterkinnstilt og klar for utfordringene du måtte møte.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Magician and queen of swords

There is a very strong feminine energy surrounding you today, so the cards may suggest a collaboration between you and another person or it might be a change in your energies, and how you feel. Try to use equal amounts of logic and emotions in order to find your next step forward. Things are improving immensely, and the way you are portraying yourself to others has changed. Don't worry this is a positive thing. Maybe your confidence has grown, or you just feel better about who you are. Remember you are strong-minded and ready for the challenges you may be facing, all you have to do is put your mind to it.