Dagens Tarot Kort Torsdag 5 Desember 2019

Dagens Tarot Kort Torsdag 5 Desember 2019

Døden og konge av staver- Skrevet Av Tarot Søstrene

I livet velger vi hvor mange ganger det er nødvendig for oss å starte på nytt, hvor mange ganger vi trenger denne nye begynnelsen for å lykkes i livet vårt og våres mål. I dag er det en av disse dagene. Omfavn din mannlige energi, det kan hjelpe deg med å ta kontroll over din nåværende situasjon og hjelpe deg å få balansen du kanskje trenger akkurat nå. Ikke sitt og vent på at det skal komme til deg, ta tak i det nå. Livet er laget av uendelige muligheter. Det er opp til deg å faktisk ta tak i det når du ser det. Husk at alt har sin perfekte timing hvis ting ikke har gått som du har håpet, kanskje det bare ikke er riktig tidspunkt for det. Pust, ta et skritt til siden og se på situasjonen din som en helhet. Hvordan kan du forbedre det? Er det riktig tidspunkt? Bør du sette det på vent litt? Må andre ting vektlegges? Først, svar på alle disse spørsmålene sannferdig, så vil du se din energi vokse.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and king of wands

In life, we choose how many times it is necessary for us to start again, how many times we need these new beginnings in order to succeed in our lives and our goals. Today is one of these days. Embrace your male energy within, he can help you take control of your present situation and help you gain the balance you might be needing right now. Don't sit and wait for them to come to you, take action instead. Life is made of infinite possibilities its is up to you to actually grab them when you see them. Remember everything has its perfect timing if things haven't been going as you have hoped maybe it's just not the right time for it. Breath, take a step to the side and look at your situation as a whole. How can you improve it, is it the right time? Should you put it on hold for a bit? Do other things need to be prioritized? First, answer all these questions truthfully and you will see your energy flourish.