Dagens Tarot Kort 1tirsdag 3 Desember 2019

Dagens Tarot Kort 1tirsdag 3 Desember 2019

Djevelen og dronning av sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene representerer viktigheten av ikke å dømme ved å stole på følelsene dine alene. Det er en sjanse for at du føler som om du sitter fast, kanskje mentalt, kanskje økonomisk, men ikke bekymre deg for dette vil til slutt passere. Du trenger bare å være smart rundt valgene du tar, frem til forandringen kommer. Du må stole mer på din objektive intelligens, som til og med kan få deg til å undersøke alternative synspunkter og tenke nøye gjennom beslutningene dine før du tar dem. Forsøk å ikke bli alt for følelsesmessige, da dette bare vil skjule hvordan du dømmer og gjøre ting verre enn det trenger å være. Hold deg rolig og vær smart.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Devil and queen of swords

These cards represent the importance of making judgments without relying solely on your emotions alone. There is a slight chance that you are feeling as if your stuck, maybe mentally, maybe economically, but don't worry this will eventually pass. You just need to be smart about what choices you make, until then. You need to rely more on your unbiased intelligence, which might even make you research alternative viewpoints and thinking carefully about your decisions before you make them. Try not to get over emotional as this will only cloud your judgment and make things worse than it needs to be. Stay calm and be smart.