Dagens Tarot Kort Fredag 29 November 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 29 November 2019

Lykkehjulet og to av sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag handler det om valg, hva skal du velge, og hvordan vil dette påvirke deg i fremtiden. Din emosjonelle, mentale og fysiske reise er ikke over enda. Det har vært både gode tider og kanskje noen dårlige tider i fortiden din, men dessverre slutter aldri denne berg-og-dalbanen. Alt vi kan gjøre er å finne balansen i oss selv, slik at vi ikke snur rattet feil vei. Universet prøver å veilede deg i å bestemme hva som er best for deg, enten å holde ut litt lengere eller forandre noe fullstendig. Uansett hvilke valg du tar, er det ditt valg, og du vil velge hva som er riktig for deg. Noen ganger er det viktig å virkelig åpne øynene for å se det store bildet av hvordan ting kan utfolde seg. Ikke alt er i sort / hvitt, det er grå områder også. Ikke la følelsene dine overstyre deg, du er mye sterkere enn du tror.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Wheel of fortune and two of swords

Today is about choices, what you are going to choose, and how will this will affect you in the future. Your emotional, mental and physical journey isn't over yet. There have been both good times, and maybe some bad times in your past, but unfortunately this rollercoaster, kind of never ends. All we can do is find the balance within ourselves so that we don't turn the wheel the wrong way. The universe is trying to guide you in deciding what's best for you, holding out that bit longer or changing completly. Whatever choices you make, it's yours, and you will choose what is right for you. Sometimes it's important to really open your eyes to see the big picture of how things may unfold themselves. Not everything is in black and white, there are grey areas too. Don't let your emotions overrule you, you are a lot stronger than you think.