Dagens Tarot kort Tirsdag 26 November 2019

Dagens Tarot kort Tirsdag 26 November 2019

Magikeren og ni av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

I dag handler det om følelsene dine og hvordan det får deg til å føle deg. lelsesmessig er det for mye som skjer og hvis du ikke puster dypt nå, kan du miste fokuset på det som er viktig og ekte. Kom deg tilbake til virkeligheten! Du har muligheten i dag til å virkelig åpne deg og dele dine følelser, men bare hvis du vil, ingen kan tvinge deg. Husk at ingen kan lese tankene dine, så hvis du føler deg ulykkelig eller trist, må du kommunisere med menneskene som elsker deg. Å åpne opp kan være en veldig emosjonell prosess da du holder mye for deg selv, men det kan også hjelpe deg å se en klarere fremtid. Du står ikke i dette alene og du blir aldri det. Enten mennesker er fysisk i livet ditt eller åndelig, er de alltid der for å lytte og veilede deg, så la dem gjøre det. Bruk alle elementene og verktøyene du har til din disposisjon.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The magician and nine of cups

Today is all about your feelings and how you are making yourself feel. There is too much going on here emotionally, and if you don’t ground yourself you might lose focus on what is important and real. Get back into reality! You have the opportunity today to really open up and share your emotions, but only if you want to, no one can force this upon you. Remember that no one can read your mind, so if you are feeling unhappy or sad you need to communicate with the people who love you. Opening up can be a very emotional process as you keep a lot to yourself, but it can also help you see a clearer future. Know that you're not in this alone and never will be. Whether the people are physically in your life or spiritually, they are always there to listen and guide you, so let them. Use all the elements and tools you have at your disposal.